Over mij

Let's dream it into being

Mijn naam is Ciska Augustijn. Ik noem mezelf ook wel levenskunstenares, moderne medicijnvrouw of oliesjamaan. Al deze activiteiten doe ik onder mijn medicijnnaam Belle Akaal, een naam die stiekem meer als mijn eigen naam voelt dan degene die ik heb gekregen bij geboorte. Belle staat voor schoonheid, Akaal staat voor onsterfelijkheid. Ik voel het heel diep als mijn missie om schoonheid zichtbaar te maken. De schoonheid die er altijd al is! Dit doe ik alles wat uit mijn ziel, handen en hart stroomt: in de kunst die ik maak, in de soundhealings die ik geef, de teksten die ik schrijf, de ceremonies die ik leid... De natuur en het leven zelf met alles wat ik erin waarneem, zijn hierin mijn grootste inspiratiebronnen. Het is me een eer jou mee te nemen in die schoonheid!

Moderne medicijnvrouw

Ik ben een moderne medicijnvrouw. Na drie jaar lang yogales gegeven te hebben, zag ik dat het me echt niet om de yoga ging. Het ging mij om het scheppen van de liefdevolle helende ruimte, waarin yoga een tool, oftewel een medicijn is dat ik inzette! Wat een ruimte gaf dat, en vooral de uitnodiging om gehoor te geven aan de roep die uit mijn diepste kwam: de roep om de vrijheid te nemen in de indeling van ruimte, tijd en vorm. Het enige wat vandaag de dag nog constant is, is dat ik telkens opnieuw cirkels vorm. De grootte van de cirkels, de duur, locatie en tools die in de cirkel worden ingezet, die wisselen. Dat is magisch, het maakt elke cirkel anders en uniek.

Sjamanisme van de lage landen

Er is hier geen actief levende ceremoniële cultuur meer, vandaar dat er tegenwoordig veel wordt gewerkt met gebruiken uit andere culturen (voornamelijk uit Midden- en Zuid-Amerika). Denk aan cacao, krachtdieren die hier helemaal niet voorkomen, kruiden die worden ingevlogen, liederen die worden overgenomen. Dit kan heel mooi zijn, maar het haalt een stukje van de begeestering weg. Deze gebruiken zijn namelijk ontstaan om te laten zien dat onze buitenwereld onze binnenwereld spiegelt. Als enkel de gebruiken overwaaien en we er enkel vanuit het concept mee kunnen verbinden, blijft het een stukje binnenwereld. Daarom volg ik graag de flow van de seizoenen in onze lage landen: ik werk met kruiden van hier, krachtdieren van hier en met de elementen zoals ze zich hier voordoen. Zo vind je in onze eigen buitenwereld jouw binnenwereld terug en andersom. Zo kom je thuis. Welkom!

Eindeloos veel liefde,

          Belle Akaal

© 2020 Ciska Augustijn, alle rechten voorbehouden